Ekonomi

Bakan Kurum: Afete karşı önlem almak için çalışıyoruz

Deprem riski taşıyan İstanbul başta olmak üzere Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen 11 il olmak üzere Türkiye genelinde uygulanacak bir afet yönetim programı olan Ulusal Risk Kalkanı Modeli için sahadaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetlerin yönetimi konusunda ülkemizdeki en kapsamlı çalışmayı yürüten Ulusal Risk Kalkanı Modeli Bilim Kurulu; Türkiye’nin deprem, sel ve heyelan gibi afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla 7 Nisan Cuma günü saat 15.00’te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir kez daha toplanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı toplantının kapanış konuşması da kamuoyu ile paylaşılacak. 3 Mart’ta başlayan proje kapsamında yapılan hazırlıkların Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna sunulması hedefleniyor.

“RISK SHIELD BİLİM KOMİTESİ KATILDI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Mart-3 Nisan tarihleri ​​arasında düzenlenen saha gezisine katılan Bilim Kurulu, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde bölgedeki mevcut durumu inceledi. Bakanlığın Gaziantep’teki Uyum Merkezi’nde de görev yapan Kurul, iş göre ayrılmış 13 alt komitesi ile sosyal politikalar, hasar tespiti, enkaz kaldırma ve atık yönetiminden alan değerlendirmesine kadar deprem bölgesindeki durumla ilgileniyor. konular ve uzmanlık. Sallanan bölgede gelişme sürecinin devamlılığını sağlayacak adımlar üzerinde çalışan Bilim Kurulu, diğer yandan tarihi ve kültürel mirasın taşıyıcısı olan mimari eserlerin korunması ve restorasyonu için incelemeler başlattı. Uzmanlar, sahada elde edilen verilerin Risk Kalkanı Modeli kapsamında tüm Türkiye’de meydana gelebilecek depremler ve olası İstanbul depremlerine karşı alınacak önlemlerin ve yönetim ilkelerinin oluşturulması için değerli bir ders olduğunu belirtti.

“KÜLTÜR VARLIKLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ RİSKLER, YENİLİKÇİ İNŞAAT SİSTEMLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR”

Bakan Murat Kurum, üçüncü kez düzenlenecek Ulusal Risk Kalkanı Model Toplantısı öncesi resmi sosyal medya hesabından bilim insanlarının Hatay’daki enkaz sahalarında yaptığı incelemeleri özetleyen bir görüntü paylaştı. Enkazın başında yapıları inceleyen uzmanların görüşlerine yer verilen videoda, yenilikçi imalat sistemlerinin esas alındığı ve acil müdahalelere devam edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Risk Kalkanı Modeli Üyesi Oğuz Cem Çelik, “Hatay dahil olmak üzere depremden zarar gören şehirlerin yeniden inşasında kullanılabilecek yenilikçi yapı sistemlerine ilişkin görüşlerimizi aktarıyoruz” dedi. Risk Kalkanı Model Üyesi Prof. kültür varlıklarının karşı karşıya kalacağı riskleri ve daha sonraki aşamalarda gelecekte oluşabilecek riskleri yönetmektir.” açıklamalarda bulundu.

Risk Kalkanı Model Üyesi Prof. Hastane yapılarında, özellikle deprem aktivitesinin çok yüksek olduğu bölgelerde iyi bir seçimdir. Tasarım için oldukça uygundur. Hastanenin hizmeti aksamadan devam etti.” öğrendim.

Görüntüde görüşlerine yer verilen uzmanlar arasında Risk Kalkanı Modeli üyesi Japon Usta Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de yer aldı. Kolon ve beton incelemeleri yapan Moriwaki, inşaat molozlarındaki sorunları tespit ederek gerekli bilgileri verdi.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Yükselen Anadolu’muz için tüm dünyaya örnek olabilecek bir çalışma ile bilim insanlarımızla birlikte Milli Risk Kalkanı Modeli çatısı altında her türlü afete karşı önlem için çalışıyoruz. .Yönetim kurulu üyelerimiz deprem bölgesinde saha çalışması yaptı, yarın yapacağımız toplantıda izlenimlerinizi ve neler yapacağımızı konuşacağız!” sözlerine yer verdi.

“AFET YÖNETİMİNDE İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN ŞİMDİYE KADARKİ EN KAPSAMLI PROGRAM”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bilim ışığında hazırlanan Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin tüm dünya için örnek bir çalışma olacağını belirtti. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ne ilk ne de son sarsıntı. Ülkemiz bir sarsıntı bölgesidir. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle olası afet senaryolarına açık bir coğrafyayız. Ancak deprem ve diğer olası doğal afetler öncesi, sırası ve sonrasında atılacak gerçek adımlarla çok daha az etkilenmek ve kayıpları en aza indirmek mümkündür. Bilimin rehberliğinde hazırlıklarımızı yapmak, her türlü afete karşı önlemlerimizi almak ve kriz yönetim planı yapmak için çok değerli bilim adamlarımız, uzmanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm bu yönleriyle Milli Risk Kalkanı Modeli, koca Türkiye’ye yakışır, 360 derece tasarlanmış, eksikliklerimizi gideren, aldığımız dersleri yansıtan, tüm halkımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan dev bir projedir.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki halkın en öncelikli gündemi olan konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla toplam 650 bin konutun yapılmasını öngören Yükselen Anadolu Projesi ve Kalkınma Öncelikli Kentleşme (STEM) ile Bakan Kurum ) Depremden ciddi şekilde etkilenen 4 şehir merkezinin gelişme öncelikli kentsel dönüşümünü sağlayacak projelerin üretildiği atölyeler. Bakan Murat Kurum, “Yükselen Anadolu, STEM çalışmalarımız ve Ulusal Risk Kalkanı projelerimiz, hem Türkiye’mizin hem de büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul halkının geleceğe umutla bakmasını sağlayacak bir çözüm reçetesi olarak hazırlanmaktadır. kendinden emin.” sözlerini kullandı.

BİLGİ NOTU: “RİSK KALKANLI MODEL BİLİMSEL KURULU NASIL OLUŞTURULUR?”

Ulusal Risk Kalkanı Modeli Bilim Kurulu, toplam 158 üye ve 13 alt bölümden oluşmaktadır. Proje için Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin öğretim üyeleri, kamu ve kamu kurumlarının yöneticileri, mimarlar ve Bakanlık yetkilileri birlikte çalışıyor. Kurul’da inşaat, jeoloji, madencilik, çevre, sanayi, ziraat mühendisliği gibi alanlardan isimlerin yanı sıra şehir-bölge planlama, sosyoloji, psikoloji, tarih, irtibat, sağlık ve hukuk gibi birçok farklı disiplinden uzmanlar yer alıyor. Bilim Kurulu çatısı altındaki 13 alt kurulun başlıkları ise şöyle:

Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar Kurulu, Hasar Tespit Kurulu Sarsıntı ve Yer Bilimleri Kurulu Kentler Yapı ve Yenileme Kurulu, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Kurulu, Enkaz ve Atık Yönetim Kurulu, Yeni İnşaat Teknolojileri Kurulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler Kurulu, Mekansal Planlama Kurulu, Tarihi ve Kültürel Miras Konseyi, Kentsel ve Kırsal Altyapı Komitesi, Kriz Yönetimi ve İrtibat Konseyi, İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Konseyi. Başkanlığını Bakan Murat Kurum’un yaptığı Bilim Kurulu üyeleri arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor. Deprem ve yer bilimlerinin yakından takip edilen akademisyenleri Prof. Dr. Naci Gorur, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. konsey üyeleri.

Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin üçüncü toplantısında alınan ve uygulanacak kararlar da açıklanacak.

ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ VE KONSEYLERİN GÖREV TANIMLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak toplu konuttan kentsel dönüşüme, altyapı yatırımlarından millet bahçelerine, iklim değişikliği çalışmalarından çevre politikalarına ve sıfır atığa kadar tüm alanlarda çalışmalar bilimin ışığında yürütülüyor. Bu amaçla, iklim krizinin neden olduğu deprem, sel, heyelan, yangın gibi diğer tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve buna dayalı afetlerle çaba kapasitesini her bakımdan geliştirmek amacıyla Ulusal Risk Kalkanı Modeli tasarlanmıştır. 6 Şubat depremleri. Model, ülkemizin afetlere dayanıklı şehirlere sahip olması amacıyla hayata geçirilmiştir.

İlk anlardan bu zamana kadar yürütülen çalışmalarda, deprem sonrası afet bölgesindeki şehirlerimizin restorasyon ve yapım süreçleri bilim adamlarımızın ve üniversitelerimizin katkıları ve vakıfları ile bütüncül bir bakış açısıyla sürdürüldü.

81 ilin tamamına direniş katmak amacıyla oluşturulan Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında meclislerin görev alanları da belirlendi. Risk yönetimi ve kriz yönetimi aşamaları dikkate alınarak görev alanları belirlenmiştir. Heyetlerde; Jeolojiden jeofiziğe, şehir ve bölge planlamadan inşaat mühendisliğine, mimarlıktan tarihe, hukuktan sosyolojiye, ekonomiden afet yönetimine kadar birçok alanda bilim insanı var.

13 heyetin kuruluş ilişkileri ve görevleri şu şekilde tanımlanmıştır:

1. Güçlendirme Hizmetleri ve Sosyal Politikalar Kurulu: Arama kurtarma, ilk yardım, gıda ve geçici barınma hizmetleri, afetler meydana geldikten sonra yapılacak en değerli hizmetler arasındadır. Bu süreç afet yönetimi açısından çok kritiktir. Büyük bir işbirliği ve uyum gerektirir. Dolayısıyla bu kurul, AFAD ile birlikte afete müdahale kapasitemizin geliştirilmesinde değerli bir rol oynayacaktır.

2. Sarsıntı ve Yer Bilimleri Heyeti:Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin yer bilimleri açısından incelenip, yerleşime uygun olup olmadığı, yerin sağlam, güvenilir ve depreme karşı hazırlıklı olup olmadığı bu kurul tarafından tespit edilecektir.

3. Hasar Tespit Konseyi:Ülkemizdeki tüm yapı stokunun afetlere dayanıklı olup olmadığı, risk yönetim sürecine uygun olarak afetin meydana geldiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının yapılmasına yönelik stratejileri belirleyecektir.

4. Enkaz ve Atık Yönetimi Komitesi: Afet sonrasında yıkım atıkları başta olmak üzere birçok atık türü ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütecektir.

5. Şehirler İnşa ve Canlandırma Konseyi:Afet nedeniyle şehirlerimizde meydana gelen tahribatı ortadan kaldıracak, TOKİ ile geçici ve kalıcı konutlar yapacak, şehirlerimizin yeniden inşası için gerekli bilimsel çalışmaları yapacak.

6. Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Kurulu: Her şehrin kimliğine göre dayanıklı şehirlerin inşası için kentsel dönüşüm stratejilerini belirleyerek; kentlerin özgün kimliklerini koruyacak çalışmalar yürütecek.

7. Mekansal Planlama Delegasyonu:Afete duyarlı planlama yaklaşımlarının geliştirilmesine, yeni şehir planlama çalışmalarında planlama sürecinin bir bütün olarak değerlendirilmesine ve Türkiye’nin Mekânsal Stratejik Plan çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

8. Yeni Bina Teknolojileri Heyeti:Afet riskli bölgelerdeki konutlar başta olmak üzere tüm yapıların yeni inşaat teknolojileri ışığında sağlam ve güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlayacaktır.

9. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler Kurulu:Depremden zarar gören illerimizin yeniden yapılanma ve yeniden canlandırılması sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını dijital ortamda sahaya yansıtacak ve akıllı teknolojilerin şehirlerimizde daha aktif kullanılmasını sağlayacaktır.

10. İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Heyeti:İklim dostu yeşil dönüşüm vizyonu çerçevesinde afet bölgesinde yeni şehircilik çalışmalarımızı hayata geçirecek ve tüm şehirlerimizi iklim krizine dayanıklı hale getirecek.

11. Kentsel ve Kırsal Altyapı Kurulu: Deprem bölgesindeki ulaşımdan kanalizasyona, içme suyundan elektriğe kadar tüm altyapı çalışmalarını tamamlayacak. Ayrıca tüm yerleşim yerlerimizin altyapısını afetlere karşı dayanıklı hale getirecektir.

12. Tarihi ve Kültürel Miras Heyeti:Afet sonrasında, atalarımızın aziz hatırasına sadık kalarak, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi, özellikle de kadim şehircilik geleneklerimizi temsil eden kurtuluş mücadelemizin öncü şehirlerini diriltecek ve şehirlerimizi ayağa kaldıracaktır. kendi maliyetleri.

13. Kriz Yönetimi ve İrtibat Komitesi:Afet sürecinde halkın gerçeklerden haberdar olmasını, aktif bağlantı kanallarının kurulmasını ve kriz yönetim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

haberbeylikduzu.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort